ĐĂNG TIN

업소홍보


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


Tất cả전체 37
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
37
광주(수완지구) - Quán việt Phuong's 베트남푸드 ơ Gwangju (수완지구))
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 19
nojunjang 2019.01.20 0 19
36
경기광주 - Pho viet
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 10
nojunjang 2019.01.20 0 10
35
광주(월곡동) - THAN CONG QUAN 베트남식당
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 7
nojunjang 2019.01.20 0 7
34
천안역 - i'm asia 이맛이야 협동조합 Quán việt ơ 천안역
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 4
nojunjang 2019.01.20 0 4
33
서울 (가락동) - 르 메콩 Quán việt mekong seoul (가락동)
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 6
nojunjang 2019.01.20 0 6
32
강릉 - phở VietNam 포남 베트남쌀국수 ơ 강릉
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 3
nojunjang 2019.01.20 0 3
31
아산(온양온천역) - 하노이만두 Quán hà nội ơ 아산
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 4
nojunjang 2019.01.20 0 4
30
서울(용산) - PHO 88
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 4
nojunjang 2019.01.20 0 4
29
화성 (향남2지구) - VEITNAM BanhMi
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 3
nojunjang 2019.01.20 0 3
28
대구 (달서구) - Que Huong Quan 고향식당
nojunjang | 2019.01.20 | Đề xuất추천 0 | Views 2
nojunjang 2019.01.20 0 2