HỎI ĐÁP

묻고답하기


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


게시글쓰는 방법
Phương pháp Viết Bài

Tác giả 작성자
snsroom
Date
2019-03-01 19:09
Views
230
Phương pháp để viết bài

Phải Đăng nhập tài khoản mới viết được bài

게시글쓰는 방법입니다.

로그인을 하셔야 글을 쓸수있습니다.Ấn nút  viết ơ  ô vuông màu đỏ trong ảnh

글쓰기 버튼을 클릭합니다.Viết đầu đề và Nội dung sau đó ấn nút lưu

제목을 쓰고 내용을 쓴다음 저장을 클릭하시면 됩니다.

Tất cả nhận xét전체 0

Tất cả전체 3
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
3
게시글에 사진입력방법
Phương pháp chèn ảnh vào bài viết
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 212
snsroom 2019.03.01 0 212
2
게시글에 링크설정하는 방법
Phương pháp sao chép link vào bài viết
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 228
snsroom 2019.03.01 0 228
1
게시글쓰는 방법
Phương pháp Viết Bài
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 230
snsroom 2019.03.01 0 230