HỎI ĐÁP

묻고답하기


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


게시글에 링크설정하는 방법
Phương pháp sao chép link vào bài viết

Tác giả 작성자
snsroom
Date
2019-03-01 19:20
Views
229
Phương pháp sao chép link vào bài viết

Đầu tiên là ấn vào nút viết bài sau đó viết tiêu đề

1.Lựa chọn như hình vuông màu đỏ như ảnh bên dưới

*링크설정하는 방법

먼저 글쓰기를 클릭하신후 제목을 넣으세요.

1.아래 빨간네모칸의 아이콘을 선택합니다.2. Sao chép link cần đăng hoặc trực tiếp ấn địa chỉ link

2.링크주소를 복사해서 붙여넣기 하시거나,직접입력한후 적용을 누르면 됩니다.Giả dụ nếu bạn muốn click mở trang mới thì ấn nút như ô vuông màu đỏ trong ảnh bên dưới.

*만약 링크를 클릭했을때 새창으로 열고싶으시면 빨간네모칸의 아이콘을 누르세요.Viết link bạn muốn, sau đó check vào ô vuông nhỏ thứ 2 ơ hình, cuối cùng click vào  nút màu xanh ơ cuối trang là hoàn thành.

원하는 링크이름을 쓰시고,새탭에서 링크열기을 체크하신다음, 업데이트버튼을 클릭하시면 됩니다.

Tất cả nhận xét전체 0

Tất cả전체 3
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
3
게시글에 사진입력방법
Phương pháp chèn ảnh vào bài viết
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 212
snsroom 2019.03.01 0 212
2
게시글에 링크설정하는 방법
Phương pháp sao chép link vào bài viết
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 229
snsroom 2019.03.01 0 229
1
게시글쓰는 방법
Phương pháp Viết Bài
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 230
snsroom 2019.03.01 0 230