HỎI ĐÁP

묻고답하기


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


게시글에 사진입력방법
Phương pháp chèn ảnh vào bài viết

Tác giả 작성자
snsroom
Date
2019-03-01 19:30
Views
451
Phương pháp chèn ảnh vào bài viết

Đầu tiên click vào nút viết bài sau đó nhập tiêu đề

1. Click vào ô vuông màu đỏ ơ hình số 1

게시글에 사진넣는 방법입니다.

먼저 글쓰기를 클릭하신후 제목을 입력하세요.

1.빨간네모칸에 있는 사진을 클릭하세요.2. Sau đó click vào ô vuông màu đỏ nút upload hình ảnh

2.빨간네모칸에 있는 업로드버튼을 클릭하세요.3. Lựa chọn ảnh muốn sau đó ấn nút mở

3.원하는 사진을 선택한후 열기버튼을 누르세요.4. Sau khi ấn nút chèn thì ấn nút xác nhận màu xanh như hình

4.삽입을 누른후 확인버튼을 누르세요.5. Ấn nút enter thì sẽ hiện nút nhấp nháy thì kéo xuống dưới là có thế viết được nữa

Nhập nội dung sau đó ấn nút Lưu

5.엔터를 치면 커서가 밑으로 내려와 글을 쓸수있게 됩니다.

내용을 입력하고 저장버튼을 누르세요.

Tất cả nhận xét전체 0

Tất cả전체 3
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
3
게시글에 사진입력방법
Phương pháp chèn ảnh vào bài viết
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 451
snsroom 2019.03.01 0 451
2
게시글에 링크설정하는 방법
Phương pháp sao chép link vào bài viết
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 459
snsroom 2019.03.01 0 459
1
게시글쓰는 방법
Phương pháp Viết Bài
snsroom | 2019.03.01 | Đề xuất추천 0 | Views 467
snsroom 2019.03.01 0 467