HỎI ĐÁP

묻고답하기


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


Tôi có thể làm việc trên thị thực du lịch bao nhiêu ngày?

VISA비자
Tác giả 작성자
종혁이
Date
2018-12-01 20:56
Views
65
Tôi có thể làm việc trên thị thực du lịch bao nhiêu ngày?
관광비자로 몇일을 일할수 있습니까?
Tất cả nhận xét전체 0

Tất cả전체 5
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
5
Vui lòng cho chúng tôi biết trung tâm mua sắm mà người nước ngoài có thể sử dụng.
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 73
종혁이 2018.12.01 0 73
4
Bạn gọi nó bằng tiếng Hàn là gì?
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 79
종혁이 2018.12.01 0 79
3
Xin giới thiệu điểm tham quan.
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 65
종혁이 2018.12.01 0 65
2
Tôi có thể làm việc trên thị thực du lịch bao nhiêu ngày?
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 65
종혁이 2018.12.01 0 65
1
Các câu hỏi liên quan đến kỳ nghỉ bất hợp pháp.
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 65
종혁이 2018.12.01 0 65