HỎI ĐÁP

묻고답하기


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


Vui lòng cho chúng tôi biết trung tâm mua sắm mà người nước ngoài có thể sử dụng.

Tác giả 작성자
종혁이
Date
2018-12-01 20:57
Views
73
Vui lòng cho chúng tôi biết trung tâm mua sắm mà người nước ngoài có thể sử dụng.
Tất cả nhận xét전체 0

Tất cả전체 5
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
5
Vui lòng cho chúng tôi biết trung tâm mua sắm mà người nước ngoài có thể sử dụng.
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 73
종혁이 2018.12.01 0 73
4
Bạn gọi nó bằng tiếng Hàn là gì?
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 78
종혁이 2018.12.01 0 78
3
Xin giới thiệu điểm tham quan.
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 64
종혁이 2018.12.01 0 64
2
Tôi có thể làm việc trên thị thực du lịch bao nhiêu ngày?
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 64
종혁이 2018.12.01 0 64
1
Các câu hỏi liên quan đến kỳ nghỉ bất hợp pháp.
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 65
종혁이 2018.12.01 0 65