TIN TỨC

뉴스


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


가짜 외국등록증 밝혀 경찰조사
Cảnh sát điều tra làm giả thẻ người nước ngoài

Tác giả 작성자
김예진
Date
2019-03-06 12:01
Views
85
어떤 서비스가 베트남불법체류자분들한테 52만원~60만원 주면 외국등록증 발급받고 일할 수 있고 합법적이라고 속였다

불법체류자 단속후 이사실을 밝혀졌다

그 외국인신분증은 가짜 신분증이래요

현재는 경찰 조사중이고

법적으로 형사처벌 받을 수 있으니 조심하세요

Tất cả nhận xét전체 0

Tất cả전체 35
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
35
근로장려금 신청기간과 신청방법 Phương pháp và thời hạn đăng kí tiền trợ cấp lao động
김예진 | 2019.04.19 | Đề xuất추천 3 | Views 223
김예진 2019.04.19 3 223
34
인천공항 반입금지 된 식품 Sân bay inchon cấm mang những mặt hàng khi nhao cảnh
김예진 | 2019.04.16 | Đề xuất추천 1 | Views 219
김예진 2019.04.16 1 219
33
출입국관리사무소 직원인데 ...불법체류자 돈을 뜯어 Cẩn thận nhé. Tự xưng là phòng quản lý xuất nhập cảnh ăn tiền của Bhp
김예진 | 2019.04.09 | Đề xuất추천 2 | Views 237
김예진 2019.04.09 2 237
32
베트남 하노이 한국대사관 현황 Tình hình hiện tại của ĐSQ Hàn quốc ơ Hà Nội
김예진 | 2019.04.02 | Đề xuất추천 1 | Views 212
김예진 2019.04.02 1 212
31
주베트주대사관 이전 안내 Thông báo chuyển trụ sở đại sứ quán hàn quốc tại hà nội
김예진 | 2019.03.29 | Đề xuất추천 2 | Views 232
김예진 2019.03.29 2 232
30
불법체류 외국인 자진출국 기간 이번달 말종료 Bộ tư pháp Kết hợp các cơ quan công an tham gia truy quét bất hợp pháp
김예진 | 2019.03.29 | Đề xuất추천 2 | Views 52
김예진 2019.03.29 2 52
29
5월 1일부터 출입국외국관리사무소 체류업무 방문하려면 미리 예약해야합니다
Từ Tháng 5 phải đăng kí hẹn trước khi đến quản lý xuất nhập cảnh
김예진 | 2019.03.27 | Đề xuất추천 3 | Views 43
김예진 2019.03.27 3 43
28
광주이주민건강센터 3층 일요일에는 무료 진료
Vào chủ nhật hàng tuần khám miễn phí cho người nước ngoài trong Thành phố Gwangju
김예진 | 2019.03.21 | Đề xuất추천 4 | Views 36
김예진 2019.03.21 4 36
27
외국으로 떠나실 때 나라별 반입 금지 품목 꼭 확인하세요
Khi ra nước ngoài nhớ tìm hiểu những vật dụng cấm khi nhập cảnh (1)
김예진 | 2019.03.21 | Đề xuất추천 1 | Views 33
김예진 2019.03.21 1 33
26
한국남편에게 폭행 당해 숨진 필리핀 이주 여성
Cô dâu philippin bị chồng đánh đập dẫn tới tử vong
김예진 | 2019.03.20 | Đề xuất추천 1 | Views 33
김예진 2019.03.20 1 33