TIN TỨC

뉴스


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


Tất cả전체 35
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
15
아동납치 예방법
Cách dạy trẻ em phòng bắt cóc
김예진 | 2019.03.08 | Đề xuất추천 2 | Views 33
김예진 2019.03.08 2 33
14
강원도 외국 계절 근로자 대상 확대
Mở rộng đối tượng lao động cho bao lãnh anh chi em sang lao động thời vụ ơ kanguon
김예진 | 2019.03.06 | Đề xuất추천 2 | Views 38
김예진 2019.03.06 2 38
13
가짜 외국등록증 밝혀 경찰조사
Cảnh sát điều tra làm giả thẻ người nước ngoài
김예진 | 2019.03.06 | Đề xuất추천 4 | Views 171
김예진 2019.03.06 4 171
12
뉴스 부산출입국 불법체류자 단속 현황
Tin tức phòng quản lý xuất nhập cảnh busan bắt BHP
김예진 | 2019.03.06 | Đề xuất추천 1 | Views 41
김예진 2019.03.06 1 41
11
외국인 유학생 비자 제도 개선
Cải đổi luật đối với visa du hoc
단하나 | 2019.03.06 | Đề xuất추천 3 | Views 31
단하나 2019.03.06 3 31
10
24h 뉴스 북미회담 D-1 베트남 방문
tức | Tin nóng | Tin tức 24h mới nhất 28/02/2019
Thema | 2019.03.04 | Đề xuất추천 2 | Views 34
Thema 2019.03.04 2 34
9
일반귀화 요건
Điều kiện nhập quốc tịch thông thường
김예진 | 2019.03.01 | Đề xuất추천 2 | Views 29
김예진 2019.03.01 2 29
8
특별 자진출국 기간
Kỳ hạn đặc xá khi xin tự nguyện về nước
김예진 | 2019.03.01 | Đề xuất추천 2 | Views 30
김예진 2019.03.01 2 30
7
Chỉ cần xem con số đóng trong hộ chiếu sẽ biết được bao lâu sau sẽ xin được visa
불법체류자 강제출국 여권에서 표시한 숫자만 보자
김예진 | 2019.03.01 | Đề xuất추천 2 | Views 28
김예진 2019.03.01 2 28
6
Mang 3Kg hoa quả vào hàn bị quốc phạt 500.000won
3킬로 과일 한국항공 가져들어오니 벌금 50만원 납부 (2)
김예진 | 2019.03.01 | Đề xuất추천 1 | Views 29
김예진 2019.03.01 1 29