TIN TỨC

뉴스


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


Tất cả전체 35
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
5
비행기표 세금 인상 통보!
THÔNG BÁO TĂNG THUẾ VÉ MÁY BAY!
단하나 | 2019.02.28 | Đề xuất추천 1 | Views 28
단하나 2019.02.28 1 28
4
Thời Sự: Người bất hợp pháp tăng nhanh... Cách tồn tại của người lao động nước ngoài?
[뉴스스토리] 급증하는 불법 체류자…외국인 노동자 공존 해법은?
nojunjang | 2019.02.28 | Đề xuất추천 1 | Views 25
nojunjang 2019.02.28 1 25
3
임대 방 관리 애플리케이션
  Phần mềm quản lý cho thuê phòng ơ
다원아빠 | 2019.02.25 | Đề xuất추천 2 | Views 36
다원아빠 2019.02.25 2 36
2
짝퉁 , 가짜, 우황청심원
Hàng giả hàng nhái thuốc chống đột quỵ
nojunjang | 2019.01.27 | Đề xuất추천 1 | Views 57
nojunjang 2019.01.27 1 57
1
Cơ hội nào cho sinh viên chuyên ngành kinh tế trong công ty công nghệ?경제학 전공 학생 기회?
종혁이 | 2018.12.01 | Đề xuất추천 0 | Views 103
종혁이 2018.12.01 0 103