TIN TỨC

뉴스


글 작성(100 point) 번역글 작성(2000 point)/Viết bài (100 điểm) Dịch bài đăng(2000 điểm)


특성활동 E7 비자 개선
Cải đổi hoạt động lao động của visa e7

Tác giả 작성자
김예진
Date
2019-03-11 23:36
Views
3
Tất cả nhận xét전체 0

Tất cả전체 28
Số번호 Tiêu đề 제목 Tác giả 작성자 Date Đề xuất추천 Views
28
광주이주민건강센터 3층 일요일에는 무료 진료 Vào chủ nhật hàng tuần khám miễn phí cho người nước ngoài trong Thành phố Gwangju
김예진 | 2019.03.21 | Đề xuất추천 3 | Views 3
김예진 2019.03.21 3 3
27
외국으로 떠나실 때 나라별 반입 금지 품목 꼭 확인하세요 Khi ra nước ngoài nhớ tìm hiểu những vật dụng cấm khi nhập cảnh (1)
김예진 | 2019.03.21 | Đề xuất추천 1 | Views 3
김예진 2019.03.21 1 3
26
한국남편에게 폭행 당해 숨진 필리핀 이주 여성
Cô dâu philippin bị chồng đánh đập dẫn tới tử vong
김예진 | 2019.03.20 | Đề xuất추천 1 | Views 5
김예진 2019.03.20 1 5
25
베트남 식품 현상
Thực tế thực phẩm Việt nam
김예진 | 2019.03.18 | Đề xuất추천 3 | Views 3
김예진 2019.03.18 3 3
24
응급 의료비 대불 제도
Chế độ thay trả tiền phí cấp cứu
김예진 | 2019.03.17 | Đề xuất추천 2 | Views 3
김예진 2019.03.17 2 3
23
자녀 4명이 있어도 사기 전과자 귀화 불허
Dù có 4 đứa con nhưng vì phạm luật lừa đảo thì không nhập quốc tịch cho nhé
김예진 | 2019.03.17 | Đề xuất추천 3 | Views 3
김예진 2019.03.17 3 3
22
태풍으로 인해 당진 현대제철회사지봉 심하게 파손되었습니다
Cơn bão đi qua công ty bay nóc nhà
김예진 | 2019.03.15 | Đề xuất추천 2 | Views 4
김예진 2019.03.15 2 4
21
베트남 남편이 부인 흉기로 찔러 살해
Anh chồng việt nam cai nhau cầm giao đâm vợ
김예진 | 2019.03.15 | Đề xuất추천 1 | Views 3
김예진 2019.03.15 1 3
20
베트남 호치민 쪽 도금과 같이 섞어 24K금 위조하고 판매한 업소 적발
Phát hiện cửa hàng vàng làm giả vàng bán ơ việt nam
김예진 | 2019.03.15 | Đề xuất추천 2 | Views 2
김예진 2019.03.15 2 2
19
법무부출입국: 위조 외국인등록증 말반입 외국인 무더기 적발
Phòng quản lý xuất nhập cảnh phát hiện môi giới làm giả chứng minh thư người nước ngoài
김예진 | 2019.03.12 | Đề xuất추천 4 | Views 8
김예진 2019.03.12 4 8